Vieringen


De eerst volgende diensten zijn

4 aug Woord en Communie viering Dhr H Kamsma
11 aug Woord en Communie viering  Pastor J Groot
18 aug Woord en Communie viering  Pastor J Groot
25 aug Eucharistieviering Pater C van Tulder sj

Aanvangstijd op zondagmorgen steeds 10.30u

Verhuur

U kunt de kapel huren voor kleinschalige, intieme concerten, bezinningsbijeenkomsten of bijzondere kerkelijke vieringen. In het verleden is gebruik gemaakt van de ruimte voor hernieuwing van de trouwbelofte bij gelegenheid van een 40-jarig huwelijk. Ook kunt u denken aan een bijeenkomst bij het afscheid van een leidinggevende.

De kapel biedt ruimte aan maximaal 100 personen.

Voor verhuur en vragen over tarieven neemt u contact op met de secretaris van St. Egbert:  contact@sintegbertkapel.nl

Donaties

De kapel bestaat dankzij de vele giften van de bezoekers van Schiermonnikoog. Alle donaties zijn welkom op NL12 INGB 0001 632 993 tnv Parochie St. Egbert Schiermonnikoog.

Uw gift is aftrekbaar van de belasting.