Vieringen

De eerst volgende diensten zijn

1 maart Woord en Communie viering Mw M Thijsseling
8 maart Eucharistieviering  Pastor S Evers
15 maart Geen viering  KMF
22 maart Woord en Communieviering Pastor M Fennema
29 maart Woord en Communieviering Mw M Thijsseling

Aanvangstijd op zondagmorgen steeds 10.30u

Verhuur

U kunt de kapel huren voor kleinschalige, intieme concerten, bezinningsbijeenkomsten of bijzondere kerkelijke vieringen. In het verleden is gebruik gemaakt van de ruimte voor hernieuwing van de trouwbelofte bij gelegenheid van een 40-jarig huwelijk. Ook kunt u denken aan een bijeenkomst bij het afscheid van een leidinggevende.

De kapel biedt ruimte aan maximaal 100 personen.

Voor verhuur en vragen over tarieven neemt u contact op met de secretaris van St. Egbert:  contact@sintegbertkapel.nl

Donaties

De kapel bestaat dankzij de vele giften van de bezoekers van Schiermonnikoog. Alle donaties zijn welkom op NL12 INGB 0001 632 993 tnv Parochie St. Egbert Schiermonnikoog.

Uw gift is aftrekbaar van de belasting.