Donaties

De kapel bestaat dankzij de vele giften van de bezoekers van Schiermonnikoog. Alle donaties zijn welkom op NL12 INGB 0001 632 993 tnv Parochie St. Egbert Schiermonnikoog.

Uw gift is aftrekbaar van de belasting.